Eijlandsbrug

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

  • Gerelateerd aan : Het Eiland.
  • 27 april 1695 : De Heer Burgermeester van Gent gerapporteert hebbende de consideratien bij de Heren Commisarissen: tot redres der stadts finantie, in 't doorsien van des Thesauriers boeck gevallen, daar heengaande, dat sij Heren Commissarissen van advijse ware geweest, dat het dienstigh voor de stadt soude wesen dat de brugh op 't Eijlandt bij verval van de selve, in plaatse van een valbrugh, daar een draaijbrugh wierde gemaackt, en dat tegenwoordigh sijnde twee brughluijden, een aen 't Eijlandt, en een aen de Blaauwe Poort, bij versterf van den eene, den ander alle beijde de bruggen mitsgaders het portierscap aen de Blaauwe Poort, voor 't hooghste van de tween haar tractementen souden moeten waarnemen ende bedienen: waar op gedelibereert sijnde is goetgevonden en verstaan ten reguarde van 't veranderen van de brugh op 't Eijlandt bij verval van de selve in een draaijbrugh alvorens daar over na te sien waaromme de draaijbrugh voor lange jaren aen 't Eijlandt geweest, in een valbrugh is verandert, werdende met de verdere gedachten van de Heren Commissarissen nopende het uijtsterven van een van de twee Brughluijden soo boven is gemelt geconformeert.
  • 3 juni 1711 : Heeft d'Heer Pr. Mr. Gerartd Moeskoker in plaatze van Cornelis Meijndertsz. oveleden zijnde tot brugman van d' Eijlandsbrug en portier aen de Blaauwe Poort aengestelt de persoon van IJsbrand Feijkesz. genietende deswegen ook het regt ofte profijte van een stoepjes wagt, met Emolumenten daar verder toe specteerende.
  • 29 juni 1718 : Heeft de Heer Mr. Augustinus Duijvensz. Regeerende Burgermeester in plaatsze van Freek Pietersz. ( overleden zijnde ) tot brughman van de Eijlands brug en van de brugh aen de Oostindische Toorn, aengeselt den persoon van IJsaak Baltusz.
  • 30 december 1733 : Heeft de Heer Burgermeester Cornelis Francois Duijvensz. tot brugman aen de Eijlands brug, en aen de brug bij de Oost Indische Toorn aengestelt de persoon van Harpert Arendsz. in plaets van IJsack Baltusz. afstant gedaan hebbende.