Moeijkemanssteiger

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Geschiedenis

  • 23 april 1667 : De Heer Burgem. Wits repraesenterende den Schout, Burgemeesteren en Schepenen des Stadts Enchuijsen hebben gekeurt en geordonneert, keuren en ordonneren bij desen dat het straatjen tusschen de Visschersdijck en het Bolwerk genaamt Moeijckemans Steijger van het eene endt tot het ander opgenomen en wederom met klinckert op sijn kant beleijt sal werden en sijn tot opsienders gestelt Mr. Thijs, stadts metselaar en Cornelis Dircksz. ( Mercen ) met last als na gewoonte den 14 juny 1667 doch ingevalle dat enige merckelijcke oppositie ofte tegenspraack desen aangaande mochte werde de Heeren Burgemeesteren voor gedraagen sijn haar E. geauthoriseert het opnemen en beklinckeren van voorst. straatje voor enige tijt te verschuijven.