Nieuwe Harkesteiger

Uit Bibliotheca Enchusana
Versie door Willem (Overleg | bijdragen) op 29 sep 2021 om 17:32

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
Nieuwe Harkesteiger - uitsnede Blaeu- 1649

Geschiedenis

  • 28 november 1676 : De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stadt Enchuijsen hebben Reijer Cornelisz. Hoefsmit geconsenteert, aen de noordzijde van de nieuwe stadt bij de Harcosteijger een smits winckel te mogen opstellen, nadat haer Achtb. alvoorens Evert Garbrandtsz. en Lijsabet Cornelis als naeste gebuijren hebben gehoort, die hen selve hebben geconsenteert.
  • 14 november 1679 : De Heeren Burgermeesteren ende Regeerders des stadts Enchuijsen, consenteren Mr. Jacob Cornelisz. als vooght op de nagelaten kindren van Lijsabet Cornelis geprocreeert bij Willem N. te mogen verkoopen seecker huijs staande ende leggende in de Nieuwe Westerstraet op de hoeck van de Nieuwe Harco steijger.
  • 16 mei 1708 : De Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stad Enchuijsen hebben aan Simon Lambertsz. vercogt en gecedeert een ledig erf waarop twe woningen hebben gestaan, gelegen in de Niewe Harco Steiger aan de westzijde voor een zomma van twe gld. mits van nu voortaan betalende jaarlijx een zomma van twe gld. aan erfpagt.
  • 13 september 1713 : Hebben de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stadt Enchuijzen bij provisie en tot wederseggens toe geaccordeert en gecedeert aen Gerrit Schaap, een ledig erf, gelegen in de Nieuwe Harko steijger, aen de westzijde, belent ten zuijden Arend Harmsz. en ten noorden Sijmon Lambertsz., mits dat aen dese stad 's jaarlijks zal betalen een erfpagt van twee gulden thien stuijvers.
  • 16 maart 1716 : Hebben de Burgermeesters en Regeerders der stadt Enchijsen bij provisie en tot wederseggens toe geaccordeert aen Cornelis Hen seven ledige erven tegenwoordig aen één getrocken, waer van vijf zijn gelegen in de Harco Steeg, belent ten zuijden de Hr. Jan Codde en ten noorden Theunis Olpertsz. Backer, de resterende twee voorn. erven zijn daar annexe en gelegen aen de west zijde van de Romeijnstraat, belent ten zuijden voorn. Corn. Hen en ten noorden de Hr. Hendr. Huijper, mits dat daer van aen erfpaght aen de stadt sal betalen 's Jaarlijx een somma van twee guldens en tien stuijvers.
  • 25 augustus 1723 : Hebben de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stadt Enchuijzen bij provisie en tot wederseggens toe, geaccordeert aen Cornelis Jonckertsz. twee erfjes van huijsjes laast toebehoort hebbende Antjen Harms en nog een ledig erfje toebehoort hebbende Gerbrant Willemsz., alle gelegen in de Nieuwe Harko steegh aen de westzijde, belent ten zuijden met Christoffel Slijper en ten noorden met de Wed. David Pan, mits dat s jaarlijks daarvan aen de stad zal betalen een erfpagt van twee gulden.
  • 29 december 1723 : Hebben de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stad Enchuijzen ingevolge de authorisatie op haar Ed. wel Achtb. verleent en vervat in de resolutie van de Achtb. Vroedschap in dato den 27 december 1723 verkogt en gecedeert aen Arend Harmsz. Mulde, twee vervallen thuijnen gelegen in de Nieuwe Harco steegh aen de westzijde, belent ten noorden met Jan Haak en ten zuijden met de erve van David Pan, en sulks te samen voor een zomma van twee guldens, des zal de tegenwoordige daar op staande verpond. ter zomma van vier gulden en vijf stuijvers werden gereduceert op twee gulden en vier stuijvers.
  • 24 februari 1744 : De Heeren Burgermeesteren er Regeerders der stad Enchuijsen hebben geauthoriseert en gequalificeert, sulks haar Ed. Gr. Achtb. doen bij desen de resp. voogden van t Aalmoesseniers huis binnen dese stad, omme te mogen verkopen transporteren en te gelde te maken een huis en erve, staande en gelegen op de Baan gragt, belent ten oosten de Harkesteijger en ten westen Gerard Muis, afkomende van Lisbeth Huiberts.
  • 26 november 1751 : Hebben de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stadt Enchuijsen verkogt ende in volle vrije eijgendom gecedeert aan Adriaan Voorn een erf leggende in de Nieuwe Harco steijger west zijde belent ten noorden met de stadt en ten zuijden Sijmon Haerma voor een somma van ses guldens te betalen bij den Thesaurier deses stads mits daar en boven 's jaarlijks aan het stads exijshuijs voor een recognitie betaalende een somma van dartig stuijvers.
  • 22 april 1754 : Hebben de Heeren Burgermeesteren en Regeerders der stadt Enkhuizen in vollen en vrijen eigendom verkogt en gecedeert aan Adriaan Voren de helfte in een erf gelegen aan de westzijde van de Nieuwe Harke steiger belent ten zuiden den eigenaar en ten noorden Pieter Bakker voor een somma van zes gulden te betalen aan de Thesaurier dezer stadt mits jaarlijks aan het Exeijshuis alhier voor recognitie betalende een somma van eene gulden.

Opmerkingen