Wagenaer, Lucas Janszoon 1598

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken
Waerachtighe ende Volcomen afbeeldinghe en Conterseijtsel der seer vermaerde Coops ende Zee Stadt Enckhuijsen, mitsgaders de Reede, Trindel, ende Sanden van dien gemaeckt door Lucas Ians zoon Wagenaer gheboren burger der Voors Stede Anno 1598.

Legenda