Zuider of Ketenpoort

Uit Bibliotheca Enchusana
(Doorverwezen vanaf Ossen Poort)
Ga naar: navigatie, zoeken


39. Helle36. Blauwe PoortWaeghenaer, Luytgen Jansz 1577.jpg
Over deze afbeelding


Eerste Zuider of Ketenpoort

  • 1540 : Historie der vermaerde zee en koopstadt Enkhuisen, blz. 66, 67 ; Eerst is er een poort gemaekt ontrent 100 voeten van 'd oude Suider of Keten poorte, ter plaetse daer toen de meulen van eenen Thijs Bouwen stondt. Dit gebou wierdt van steen op gehaelt, en alles van binnen op bogen seer konstig gewrocht, en soo boven als onder de aerde met verscheide gevangkenissen versien. Aen de Westsijde wierdt het met een grooten en swaeren toorn of rondeel, en aen d 'oost kant met een half rondeel beschermt, aen welker buitenste sijde het wapen des keisers, in witten steen uitgehouwen, plag gesien te worden, daer onder las men dese spreuke; Salig is de Stads en seer gepresen Die peist om oorlog in tijd van vrede.

Tweede Zuider of Ketenpoort / Drommedaris

Geschiedenis van de derde Zuider of Ketenpoort

Keeten Poort te Enkhuizen, 1726 - Tekenaar : Cornelis Pronk.