Hoofdpagina

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken
Historie der vermaerde zee en koopstadt Enkhuisen

Inhoud

Algemeen

  • Een van de eerste vermeldingen van Enkhuizen Enkus, is in een akte uit 12 juni 1283 over de beroving van twee Engelse kooplieden. De plaatsnaam werd op vele manieren geschreven. In een baljuwsrekening uit 1311 bijvoorbeeld als ( Enchusen ). In dit document komen onder meer de namen voor van de oudste misdadigers van het dorp.

De vlag van Enkhuizen

  • De Vlag van Enkhuizen heeft tegenwoordig dertien even hoge banen van rood en geel, met in de broektop, ter hoogte van vijf banen, een wit vierkant waar het stads wapenschild op staat. Hoewel deze vlag pas officieel werd ingesteld bij gemeenteraadsbesluit van 8 augustus 1949 is ze al zeer oud. De vlag word op twee data uitgestoken te weten 21 mei bij Enkhuizen voor de Prins en op Harddraverijdag te weten de 3e donderdag in september.

De Stadsrechten van 27 Januari 1356

Het originele handvest van het stadsrecht
  • Hertog Willem van Beyeren schenkt zijn goeden luiden van Enchusen en Gommerskerspel, dezelfde vrijheid en hetzelfde poortrecht onder den naam van Enchusen. Ghescreven in onse stede van Dordrecht des woensdaghes na Sinte Pouwelsdach conversie in 't jaer ons Heren dusent drie hondert vive ende vijftich ( 1355 ) . Sinte Pouwelsdach heeft betrekking op de viering van de bekering van de apostel Paulus , die dag heeft als vaste datum 25 januari. In het jaar 1355 viel de nieuwjaarsdag op 24 april vanwege de Juliaanse kalender ook wel de Paasstijl genoemd , het jaar begon op 1e Paasdag en liep tot de volgende Paas . Januari van dat jaar zou als we met de huidige kalender zouden rekenen in 1356 vallen. Als we vervolgens naar 25 januari 1356 - Sinte Pouwelsdach kijken dan valt die dag op een Maandag en is de Woensdag daarna de 27e januari.
  • Te Dordrecht, Woensdag na St. Pouwels conversio ( 27 Januari ) 1355. Een privilegie gegeven bij Grave Willem van Beieren, waerbij aen de stadt Enckhuysen gegundt ende gegeven worden al sulcke vrijheden als die van Medemblick hebben.Bronnen, noten en/of referenties