Name wiki:Info

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Algemeen

Bibliotheca Enchusana is een vrije Nederlandstalige internetencyclopedie die door meerdere auteurs op vrijwillige basis wordt geschreven. De naam Bibliotheca Enchusana is tevens de Latijnse naam van de kerkbibliotheek gevestigd in de St. Gommaruskerk te Enkhuizen.

Doel

De Bibliotheca Enchusana stelt zich ten doel, zoveel mogelijk feitelijke gegevens te verzamelen die in de ruimste zin van het woord betrekking hebben op de stad Enkhuizen en door het bundelen daarvan tot hernieuwde inzichten te komen, bronnen te vermelden in plaats van anoniem gegevens te publiceren, recensies te verstrekken van zowel schriftelijke als digitale publicaties en dusdoende enig herstel te leveren aan de Historie van Enkhuizen.

Verantwoording

In de geschiedschrijving van Enkhuizen zijn over de diverse eeuwen heel wat publicaties geweest, echter worden veel daarvan tot op de dag van vandaag, verkeerd geïnterpreteerd en klakkeloos gekopieerd. Gebeurde dit destijds in boekvorm met een beperkte oplage en lezers schare, des te meer het in het hedendaagse digitale tijdperk plaats vind en er zich een ware plaag onttrekt, alhoewel het ook ongekende mogelijkheden met zich mee brengt. Er is tegenwoordig meer materiaal beschikbaar dan ooit te voren om de stortvloed van historische dwalingen, misinterpretatie's, regelrechte blunders et cetera et cetera, te herstellen, en zullen wij via deze weg trachten daar verbetering in te brengen. Wij spreken de hoop uit dat u ons permitteert deze gegevens te bundelen en op 1 plaats samen te brengen, want ook de diversiteit van een groot aantal gerenommeerde websites op het Internet maakt het voor de onderzoeker niet gemakkelijker en spreken elkaar veelvuldig tegen.

Genealogie

Stamboomgegevens zijn auteursrechtelijk beschermd. Het is dus niet toegestaan om zomaar gegevens van andere onderzoekers over te nemen en opnieuw te publiceren. Alleen als u een wetenschappelijk belang hebt, maakt de auteurswet een uitzondering. Maar als u bezig bent met een familie die al eerder onderzocht is en geen nieuwe ontdekkingen doet, is dat wetenschappelijk belang er niet. Ondanks dat ook wij niet altijd in staat zijn om het voor 100 % te perfectioneren hebben wij de stellige overtuiging dat er in alle publicaties over Enkhuizer families op het internet en in oude geschriften zoveel onzin is gepubliceerd dat wij ook hiervan menen dat het wederom van wetenschappelijk belang is om dit te rectificeren en tevens nieuwe genealogieën te publiceren.

Het uitgangspunt van deze website is dan ook hoofdzakelijk het wetenschappelijk belang !

De Bibliotheca Enchusana is niet commercieel van aard en werkt volledig onafhankelijk van andere organisaties.

Contact