Blauwe Poort

Uit Bibliotheca Enchusana
Ga naar: navigatie, zoeken
La ville d'Enchuse située en la Comté d'Hollande comme elle se comporte a present 1577
De plattegrond van Waeghenaer, Luytgen Jansz / Nr. 36 linker kolom.

Inhoud

Geschiedenis eerste Blauwe poort

d' Blaeuwe Poort tot Enkhuijsen. 1590 in wesen : Jacobus Stellingwerf
De eerste poort bevond zich in de oude stadsmuur buiten het zicht aan de achterzijde van de Engelse toren, tegenover de brug.
Een havengezicht te Enkhuizen : ( No.1 ) zijnde de Haven ( 2 ) de Deensche Poort ( 3 ) de Wilgenburger poort ( 4 ) de Zuiderkerk ( 5 ) de Drommedaris ( 6 ) de Blauwe Poort, deze laatste poort staat op het Zuid-einde van de stad en is in den jaare 1428 de eerste steen poort geweest die men gemaakt heeft.
 • 14 januarij 1586 : Is gheresolveert dat men 't huijsken opte blaeuwe poorte nijet en zul verhueren.

Geschiedenis tweede Blauwe poort

De tweede Blauwe Poort op het zuideinde van de Wierdijk.
 • 22 december 1588 : Burgermeesteren worden gecommitteert om terstont en zoo haest het mogelijck is, te laten maken het poortken op t suijt van Wierdijk.
 • 16 februari 1592 : Is geresolveert en wort verstaen dat Burgermeesteren zullen procederen tot vercopinge int openbaer van erfven bij de Blaeuwe Poort affgesteken
 • 2 april 1682 : De Heeren Burgermeesteren en de Regeerders des stadts Enchuijsen hebben geinterdiceert en verboden omme opte stellen een huijsjen of winckeltjen bij de Blaeuwe Poort aen de Wierdijck waarinne boecken en papieren plachten verkocht te worden.
 • 29 november 1698 : Heeft naar voorgaande opveijlinge het arbeijtsloon van het maken van twee nieuwe wippen als een op de Langebrug en een aan de Blaauwe poort, volgens conditie de aennemers voor gelesen 't selve aengenomen Adriaan Evertsz. op veertigh guldens.
 • 3 juni 1711 : Heeft d'Heer Pr. Mr. Gerartd Moeskoker in plaatze van Cornelis Meijndertsz. oveleden zijnde tot brugman van d' Eijlandsbrug en portier aen de Blaauwe Poort aengestelt de persoon van IJsbrand Feijkesz. genietende deswegen ook het regt ofte profijte van een stoepjes wagt, met Emolumenten daar verder toe specteerende.
 • 29 juni 1718 : Heeft de Hr. Mr. Augustinus Duijvensz. regeerende Burgermeester, in plaatsze van Freeck Pietersz. ( overleden zijnde ) tot Poortier van de Blaauwe Poort binnen dese stad aengestelt den persoon van IJsaak Baltusz.
 • 29 september 1766 : Heeft de Heer Mr. Fredrik Verbruggen regerende Burgermeester en raad tot portier van de Blauwe Poort aangestelt Anthonij Schut in plaats van Harpert Arendsz. overleden zijnde.

Opmerkingen

 • Struinen door Enkhuizen blz. 191 : "De Blauwe Poort stamt uit 1428 en is afgebroken in 1832".
  • Hier wordt de suggestie gewekt dat er maar één poort is geweest.

Bronnen, noten en/of referenties

Bronnen, noten en / of referenties: